Managen proces

Wij houden graag de touwtjes in handen

Een proces is een interactie tussen partijen: de opdrachtgever en van Alkmaar zelf. Als projectorganisatie zijn wij gefocust op het realiseren van efficiency en effectiviteit. Voor bewoners willen we de overlast zo veel mogelijk beperken.

Het is voor ons van groot belang dat het hele proces goed is ingericht. Vanaf het allereerste begin zullen we dit met de opdrachtgever afstemmen. Vervolgens laten we bewoners of huiseigenaar op een duidelijke manier weten wat er gaat gebeuren, hoe we dat doen en wanneer. We creëren duidelijkheid. En wat cruciaal is: we houden ons aan de afspraken die we met elkaar maken. En natuurlijk blijven we constant alert op mogelijkheden om dit proces te verbeteren.