Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud is belangrijk voor uw woning

Uit de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) volgt jaarlijks het planmatig onderhoud. Dat is één van de belangrijkste middelen om de kwaliteit van de woning op peil te houden. Het gaat hierbij vaak om het onderhouden van dakbedekking, kozijnen, dakramen en glas- of schilderwerk.

Bij planmatig onderhoud is het van groot belang dat de juiste communicatie plaatsvindt met alle betrokkenen. Hierdoor verloopt het totale proces zo eenvoudig en soepel mogelijk. Bewoners worden tijdig geïnformeerd. Ook de eigenaar en/of beheerder wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden.